Om Kosta Boda

Kosta Boda ?r ett av v?rldens fr?msta varum?rken inom glas och glaskonst. V?ra formgivare och konstn?rer h?r till de mest erk?nda inom sitt omr?de, inte bara i Sverige utan i v?rlden. Gemensamt f?r dem ?r lusten att utforska glasets m?jligheter. I hyttan p? Kosta Glasbruk arbetar de sida vid sida med glasarbetarna f?r att f?rverkliga nya idéer. Kosta Bodas uttrycksfulla glas ger varje rum en unik identitet.

V?lkommen till Kosta

Kosta glasbruk ?r idag Sveriges ?ldsta verksamma glasbruk, h?r har ugnarna varit ig?ng sedan 1742. V?lkommen in i v?rmen f?r att besk?da ett genuint svenskt hantverk. H?r har du m?jlighet att i skenet fr?n ugnarna f?lja produktionen av Kosta Bodas produkter. Fr?n sm?ltning av glasmassan till glasbl?sning, slipning och m?lning.

P? bruksomr?det hittar du v?r utst?llningshall, Kosta Art Gallery, d?r du har m?jlighet att se aktuella utst?llningar. H?r finns ?ven Kosta Bodas fabriksf?rs?ljning och i n?rheten av den Kosta Outlet och det omtalade glashotellet, Kosta Boda Art Hotel.

 

?rhundraden av svenskt hantverk.

Kosta glasbruk grundades 1742 och fick sitt namn efter sina grundare, generalerna Koskull och Sta?l von Holstein – Ko + Sta. Kosta placerades mitt i Sm?lands t?ta skogar f?r att f?rse b?de Stockholm och Karlskrona med glas. H?r korsades viktiga v?gar, och h?r fanns ocks? obegr?nsat med ved, som beh?vdes f?r att hetta upp ugnarna. Den f?rsta ugnen t?ndes den 26 juli 1742. Teknik och kunskap om glas har sedan dess utvecklats, f?rfinats och full?ndats p? glasbruket mitt i de sm?l?ndska skogarna.

Fram till slutet av 1800-talet tillverkades bruksglas s?som f?nsterglas, buteljer och dricksglas men ocks? glaskronor och liknande p? Kosta Glasbruk. Bland best?llarna fanns kungligheter, adelsfamiljer och v?lbest?llda handelsm?n som hade r?d med det kostsamma glaset. De flesta glasbl?sarna flyttade till Kosta fr?n tyska B?hmen. Det tog m?nga decennier innan svenskarna l?rde sig att bl?sa glas.

Idén om att anst?lla egna formgivare uppkom efter att Kosta st?llde ut vid Stockholmsutst?llningen 1897 och i samband med det mottog kritik f?r att glaset p?minde f?r mycket om det glas som skapades ute i Europa. Idén om ett n?ra samarbete med formgivare v?xte sig snabbt stark och utg?r ?n idag grunden f?r brukets s?tt att kontinuerligt utveckla sortimentet.

Den f?rsta formgivaren var Gunnar G:son Wennerberg som b?rjade 1898. D?refter har m?nga k?nda konstn?rer verkat h?r, bland dessa Sven X-et Ericsson och Ewald Dahlskog. Den f?rsta kvinnliga konstn?ren arbetade tillsammans med bruket var Tyra Lundgren som anst?lldes 1935. D?refter har l?ng rad kvinnor och m?n verkat vid bruket med stor framg?ng.

Dagens Kosta Boda ?r en sammanslagning av bruken i samh?llena Kosta, Boda och ?fors. Fr?n b?rjan kallades konstellationen AB ?forsgruppen i vilket ?ven Johansfors glasbruk ingick. 1976 ?ndrades f?retagsnamnet till Kosta Boda AB. Sedan 1989 ing?r Kosta Boda i Orrefors Kosta Boda AB.

P? v?rt glasbruk i Kosta arbetar v?ra skickliga hantverkare tillsammans med flera av Sveriges fr?msta formgivare med att utveckla design, hantverk och nya tekniker. En mindre del av produktionen har sedan n?gra ?r tillbaka tillverkats p? andra skickliga glasbruk i Europa. P? alla glasbruk anv?nds design av samma formgivare och i m?nga fall de tekniker som utvecklats av oss sj?lva i Sm?land.

Genom ?ren har tusentals personer arbetat p? Kosta glasbruk. Med mod, beslutsamhet, hantverksskicklighet och sinne f?r konst har de tillsammans varit med och bidragit till brukets rika historia och skapat f?ruts?ttningarna f?r en framg?ngsrik framtid.

P? Kosta glasbruk har idag n?gra av Kosta Bodas f?rgstarka formgivare sina ateljéer. H?r verkar bland andra Bertil Vallien, ?sa Jungnelius och Kjell Engman i ett n?ra samarbete med hantverkarna i hyttan. Tillsammans forts?tter de skapa glas f?r alla t?nkbara tillf?llen, karakt?riserade av svensk dj?rvhet med en vakenhet f?r tidsandan. I arbetet anv?nds s?v?l klassiska som nya tekniker. De senare utvecklas ofta av hantverkarna i hyttan i ett f?rs?k att f?rverkliga formgivarnas idéer. Kosta Boda skapar glas som forts?tter gl?dja dagens omv?rld och kommande generationer.