Sara Woodrow

Sara Woodrow ?r ett v?lk?nt namn bland m?nga unga designintresserade och hon presenterar sig sj?lv som designer, konstn?r och illustrat?r. Genom sitt konstn?rliga utryck har allt fler l?rt k?nna hennes arbete som k?nnetecknas av en n?rvaro i tiden och en stark trendk?nsla. Sara ?r den nya tidens formgivare som g?r sina egna v?gar.

”Jag inspireras mycket av musik och saker i min omgivning som jag tycker ?r snygga. Det kan verkligen g? fr?n dag till dag. Ena dagen kan det vara en sorglig s?ng och andra en mossig sten i en skog.” – Sara Woodrow

Serier av Sara Woodrow