Matti Klenell

Matti Klenell, ?r en v?lk?nd formgivare som uppm?rksammats f?r sin innovativa utveckling av den skandinaviska designtraditionen. Hans arbete bygger alltid p? en noggrann research. En analys av behovet, m?lgruppen samt syftet med uppgiften och produkten. Ofta skapar Matti d?refter en del skisser, prototyper och modeller innan har n?r fram till det optimala resultatet. Hans genomarbetade produkter k?nnetecknas av form, funktion, karakt?r och personlighet. Inte s?llan kan man ocks? se en twist med noga genomarbetade detaljer.

Serier av Matti Klenell