?sa Jungnelius

?sa Jungnelius ?r konstn?r (MFA) och lektor p? Konstfack, baserad i Stockholm och M?nsam?la i Sm?land. Hon har varit knuten till Kosta Boda sedan 2007. F?r n?rvarande arbetar hon ?ven med det offentliga verket Sn?ckan som omfamnar hela den kommande tunnelbanestationen Hagaplan, som en hyllning till moderskapet. Jungnelius ?r konstn?rlig ledare f?r det konstn?rsdrivna projektet Residence-In-Nature och finns representerad med flertalet verk runt om i Sverige i privata och offentliga samlingar och har r?nt framg?ngar p? konstinstitutioner och bel?nats med ett flertal utm?rkelser och stipendier. Tillsammans med LAST studio har hon formgett delar av den skr?ddarsydda inredningen p? Nationalmuseum.

”I f?rsta hand vill jag g?ra f?rem?l som har ber?ttandet i fokus. Med estetik som spr?k skildrar jag v?r objektsv?rld p? ett subjektivt s?tt. Ofta anv?nder jag mig av stereotypt laddade f?rem?l som f?rlaga eller referens f?r att po?ngtera eller sl? h?l p? myten och dess betydelse. N?r det g?ller glas som material s? ?lskar jag glittret och de blanka h?rda ytorna, g?rna i kontrast till andra material.”

Resultatet ?r knivskarpa kommentarer dragna till sin yttersta spets. ?sa Jungnelius konst sp?nner ?ver ett brett spektra som ber?r fr?gor kring estetiska hierarkier, mode, shopping, dekadens och konstruktionen av k?nsroller. Referenser som tydligt tar sig uttryck i serien Make Up.