ARBETSVILLKOR

F?rv?rvsarbetare p? Orrefors Kosta Boda AB och Kosta Glasproduktion AB ?r anslutna till fackf?rbundet IF Metall och tj?nstem?n till Unionen. Tillsammans skapar vi h?llbar utveckling f?r personal och f?retag med konkurrenskraftiga ers?ttnings- och f?rm?nsniv?er f?r b?da parter.

MILJ?ANSVAR

Orrefors Kosta Boda AB ?r ISO-certifierande av oberoende granskande qvalify avseende formgivning, framst?llning, ink?p, f?rs?ljning och distribution av konst- och bruksglas. Vi uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

ISO 14001:2004 milj?certifiering betyder effektivare anv?ndning av material, energi och avfallshantering, personal delaktig i milj?arbetet, kunskapsutveckling kring milj? och kvalité, systematik och dokumentation kring v?r milj?p?verkan. Enkelt sagt tar vi ansvar f?r milj?n gentemot kunder, personal, ?gare och ?vriga intressenter.

ISO 9001:2008 kvalitétscertifering inneb?r st?ndigt utvecklingsarbete i processer, kvalité, ledning och personal f?r att agera f?rebyggande ist?llet f?r korrigerande. Denna kvalitétscertifiering g?r att vi ocks? f?rst?rker v?r milj?certifering.