Cookies

Webbplatser sparar textfiler p? bes?kares datorer. ?ndam?let kan vara att ge tillg?ng till allehanda funktioner, eller ocks? att sp?ra hur bes?kare surfar p? webbplatser med samma textfil. Man kallar textfilen f?r cookie – kaka.

Det finns ?tminstone tv? sorters kakor – den med utg?ngsdatum och tempor?ra kakor som f?rsvinner n?r webbl?saren slocknar. L?s vidare f?r att l?ra dig hur cookies underl?ttar f?r dig och huruvida cookies inkr?ktar p? din integritet n?r du surfar. Information om cookielagen hittar du i menyraden.

M?nga webbplatser anv?nder cookies f?r inloggning. Det inneb?r att en kaka placeras i din dator n?r du loggar in p? en webbplats. N?r du klickar dig runt kommer kakan skickas till webbplatsen – f?rdelen ?r att du inte beh?ver logga in f?r varje sidbl?ddring. Det inneb?r ocks? att e-handlare kommer ih?g vilka produkter som ligger i din kundkorg, ?ven om du l?mnar webbplatsen, och det ?r till f?rdel f?r b?de handlare och konsument. Cookies har m?nga f?rdelar – men precis som myntet har kakan tv? sidor.

Baksidan med cookies ?r m?jligheten f?r webbplatser att anpassa och skr?ddarsy annonsering och inneh?ll efter bes?kare; att webbplatser kan registrera bes?kare med kakor upplevs av m?nga anv?ndare som integritetskr?nkande. Men det kan ocks? vara tv?rtom, att bes?kare f?r chansen att anpassa webbplatser efter sina preferenser – det kan vara allt fr?n kontrast till teckenstorlek. Inget ont som inte f?r n?got gott med sig. Hur man ?n vrider och v?nder p? det ?r cookies framf?r allt till f?rdel f?r webbplatser.

F?r webbstatistik anv?nds tredjepartskakor. Med s?dana till?ts webbplatsinnehavare f?rb?ttra sina hemsidor; n?r innehavare l?r k?nna sin m?lgrupp kan han eller hon anpassa sin verksamhet. Som namnet antyder ?r det en tredje part som tillhandah?ller tredjepartskakor – inte den specifika webbplatsen. Det kan vara annons?rer med ansvar ?ver banners p? webbplatser, och som anv?ndare har du m?jlighet att blockera kakor i webbl?saren – en allomfattande kartl?ggning kr?nker trots allt ens integritet.

Man f?r inte f?rv?xla cookies med virus. Till skillnad fr?n virus f?rst?r cookies inte datorer. N?r allt kommer omkring beh?ver man ?ndock vara medveten om riskerna som kommer med kakor. Som n?mndes tidigare g?r cookies intr?ng p? ens personliga integritet – och det h?nder att elektroniska brottslingar anv?nder avlyssnade och f?rfalskade kakor som effektiva verktyg. Dock finns det effektiva ?tg?rder att vidta som f?rhindrar avlyssning och f?rfalskning. Som innehavare har man ett etiskt och moraliskt ansvar.

I Sverige har man utformat en lag som skyddar Internetanv?ndares integritet. P? webbplatsen ska d?rf?r information finnas tillg?nglig som klarg?r vad kakorna kommer anv?ndas till – och framf?r allt m?ste bes?kare godk?nna anv?ndningen av kakor. Lagen har som fr?msta uppgift att skydda anv?ndares integritet, men ocks? att reglera utvecklingen p? omr?det. Det b?r understrykas att cookies inte ?r f?rbjudna, och inte heller ?r kakor farliga – bara man har vett att anv?nda dem enligt lagar och f?rordningar.